Satış Sözleşmesi

ÖNBİLGİLER

1.SATICI:

Satıcı Firma : Teksin Gıda San.Tic.A.Ş

Satıcı Firmanın Web Sitesi : www.teksinun.com

Satıcı Firma Adresi :Teksin Gıda San.Tic.A.Ş | Kümbet Hatun Mahallesi, Samsun Yolu Mevki,, 1. Cadde, 12. Sokak, 05300 Merzifon / Amasya

Satıcı Firma Telefonu : 0358 513 13 63 – 513 17 88

2.SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ :

Kargo Ücreti           :
Ödeme şekli           :
Sipariş Tutarı          :
Teslimat Adresi       :
Fatura Adresi          :

3.VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.ÖDEME ŞEKLİ: Ödemeler; Kredi Kartı ile yapılabilmektedir.

5.TESLİMAT VE İFA: Ürünün teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.  Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat tutarı …… YTL dir. Teslimat; mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Satıcı, yasal süre olan 30 gün içerisinde ürünü alıcıya teslimini sağlamak zorundadır. Bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. (Uygulamada teslim süresi ortalama 3-4 iş günü olmaktadır. Ancak yasal süre olan 30 gün içerisinde teslimi taahhüt edilmektedir.)

6.CAYMA HAKKININ KULLANIMI: Alıcı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen Ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcıya  iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen Ürünün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

7.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER: Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

8.İLETİŞİM ÜCRETLERİ: Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

9.TALEP VE ŞİKÂYETLERİN İLETİLMESİ: Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Alıcı, 4882 S. K.  ile değişik 4077 S.K.’un  M. 9/A,  f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

========================================================================

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Satıcı Firma : Teksin Gıda San.Tic.A.Ş

Satıcı Firmanın Web Sitesi : www.teksinun.com
Satıcı Firma Adresi : Adres: Teksin Gıda San.Tic.A.Ş | Kümbet Hatun Mahallesi, Samsun Yolu Mevki,, 1. Cadde, 12. Sokak, 05300 Merzifon / Amasya
Satıcı Firma Telefonu : 0358 513 13 63 – 513 17 88

2.Alıcı
Adı/Soyadı/Ünvanı : ………………………………
Adresi : …………………………………..
Telefon : …………………………………..
E-Posta Adresi : ………………………………….

3.Sözleşmenin Konusu : Bu sözleşme Teksin Gıda San.Tic.A.Ş ile Müşteri arasında, internet üzerinden yapılan alışverişleri kapsar ve her iki taraf bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, satışa konu malların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4.Siparişin Alınması : Müşteri tüm siparişlerini internet üzerinde yer alan  www.teksinun.com sitesi üzerinden verecektir. Herhangi bir sebeple Teksin Gıda San.Tic.A.Ş ile telefon yada başka bir iletişim aracı ile bağlantıya geçilse bile siparişin internet üzerinden tamamlanması esastır. Sipariş esnasında girilen bilgiler Teksin Gıda San.Tic.A.Ş tarafından kayıt altında tutulacak ve yapılan satışın tutanağı olacaktır.

5.Sözleşme Tarihi : ……/……/……

6.Malın Teslimi : Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli: Mal, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresine satıcının seçmiş olduğu kargo şirketiyle teslim edilecektir. Ürünlerin sevkiyatı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilinen lojistik firmaları ile sağlanacaktır. Gerek görmesi durumunda Teksin Gıda San.Tic.A.Ş ürün sevkiyatını kendi personeline yaptırabilir.

7.Teslimat Masrafları ve İfası: Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Aksi takdirde kargo bedeli olan ………. TL alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimat; mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, yasal süre olan 30 gün içerisinde ürünü alıcıya teslimini sağlamak zorundadır. Bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. (Uygulamada teslim süresi ortalama 3-4 iş günü olmaktadır. Ancak yasal süre olan 30 gün içerisinde teslimi taahhüt edilmektedir.) Sözleşme konusu malın teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Teksin Gıda San.Tic.A.Ş  ürün kargo gönderilerini anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile yapacaktır. Farklı kargo firmaları ile teslimat istenmesi halinde çıkacak olan kargo ücreti tamamen alıcıya aittir. Müşterinin bu yönde bir talebi olması halinde, bu talebini yazılı olarak Teksin Gıda San.Tic.A.Ş’ye ulaştırması gerekir.

8.Ödeme İşlemleri: Müşteri internet üzerinden siparişini tamamladığı zaman kendisine tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır.

9.Satıcının beyan ve taahhütleri: Satıcı, sözleşme konusu malı sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta malı tedarik edebilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder. Garanti belgesi ile satılan mallardan, arızalı veya bozuk olan mallar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

10.Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri: ……………………………………………………………………………………………..

Kargo Ücreti : ………………… (KDV Dahil)
Ödeme şekli : ………………………………………
Sipariş Tutarı : ………………… (KDV Dahil)
Teslimat Adresi : ……………………………………………………………………
Teslim Edilecek Kişi : ……………………………………………………………………..
Fatura Adresi : ………………………………………………………………………..
Vadeli Fiyat : Peşin Fiyatla Aynı
Vade Farkı : Vade Farkı Alınmamaktadır
Peşinat Tutarı : Peşinat Alınmamaktadır.

11.Ödeme Planı: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

12.Cayma Hakkı: Alıcı, sözleşme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Malı 20 (yirmi) gün içinde iade alır.

13.Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler: Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallarda, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

14.Temerrüd Hali ve Hukuki sonuçları: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

15.Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

16.Sözleşmenin Uygulanması : Sözleşme hükümleri her iki tarafı da bağlayan hükümler içermekte olup, bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması, diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

17.Sözleşmenin Başlaması : Bu sözleşme, Müşterinin Teksin Gıda San.Tic.A.Ş internet sitesi üzerinden siparişini tamamlaması ile başlar. Müşteri tarafından ödeme işleminin henüz tamamlanmaması, sözleşme hükümlerini ortadan kaldırmaz.