Fabrikamız 1970 yılında 24.684 m2 üzerine kurulmuş olup.Merzifonlu DURAK-TARHAN-SUMER-ÖZDELLAL ailerinin ortaklıklarıyla un ve irmik fabrikası olarak hizmete girmiştir. Günlük 80 ton kapasite ile üretime başlayıp1987 yılında günlük 240 ton kapasite daha sonra 1997 yılında revizyon yapılarak 320 ton günlük kapasite ile üretime devam etmektedir

Kendi sektöründe Türkiyenin lider konumunu sürdüren Teksin Gıda San.Tic.A.Ş kurulduğu günden bu yana en kaliteli buğdayları işleyip istikrarlı olarak tüketiciye yüksek kaliteli buğday unu sağlamaktadır.Bayilik,dağıtım ve pazarlama teşkilatının sağlam temellere üzerine kurulmuş olup,büyümeyi hedefleyen TEKSİN UN gelecek yıllarda BAKLAVALIK Unda ve EKMEKLİK unlardada Türkiyenin öncelikli aranan doğal unlarından biri olmuştur.

Müşterilerimize en hizmet kalitesi sunarak üretimimizi artırmak Her geçen gün Kaliteli doğal un üretmeye devam ederek müşteri porfoyüne yenilerini ekleyerek üretime devam ediyoruz.

FİRMA POLİTİKAMIZ

Teksin Gıda Şirketinin Saygın, Başarılı Bir Kuruluş Olması Ve Belirlenen Hedeflere Ulaşması İçin İnsan Sağlığı, İşletme Güvenliği Ve Çevrenin Korunması Her Zaman Ön Planda Tutulmakta; Kalite, Gıda, Sağlık, Emniyet Ve Çevre Standartlarına Tüm Çalışanlar İle Birlikte Tedarikçi Firmalarında Kararlı, Titiz Ve Ödünsüz Bir Şekilde Uymaları Beklenmektedir.Teksin Gıda Şirketinin Temel Prensibi, Un Üretimi ve Satışı Konularında Mutlak Müşteri Memnuniyetini Elde Etmek İçin Güvenilir Gıda Ve Etkin Hizmet İle Mümkün Olan En İyi Değeri Sunmaktır.


Amacımız; Çevremize, Çalışanlarımıza, Müşterilerimize, Toplumumuza, Faaliyetlerimizden Etkilenebilecek Herkese Gelebilecek Her Türlü Zararı En Aza İndirmektir.


Teksin Gıda Şirketinin Yönetim Sisteminin Anlaşılmasını, Şirket Kültürü Ve Ticari Performansın Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Uygulanmasını Temin Eder.


Tüm Birimlerde, Sürekli Gelişme Ve İyileştirmeyi Uygulayarak, Müşteri Memnuniyetini İlk Hedef Kabul Etmek, Yönetim Sistemleri Ve Yasal Mevzuat Şartlarına Uygun Ürün Ve Hizmet Sunmak Ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek Birinci Hedefimizdir.


Tüm Yasal Standartların Anlaşılması, Benimsenmesi, Uygulanması Ve Denetlenmesi Tüm Çalışanların Öncelikli Görevidir.


Yürürlükteki Kanunlara, Yönetmeliklere Ve Standartlara Kesinlikle Uyulacaktır.


Çalışanlarımıza Sağlıklı, Emniyetli Ve Temiz Bir Çalışma Ortamı Sağlanacaktır.


Faaliyetlerimizden Kaynaklana Tüm Gıda,Sağlık Emniyet Ve Çevre Riskleri Belirlenecek, Kök Nedenler İncelenecek Ve Bu Riskler Kabul Edilebilir En Düşük Seviyeye İndirilmesi İçin Koruyucu Önlemler İle Programlar Kararlılıkla Uygulanacaktır. Uygulamalar Sonuç Odaklı Olacak Ve Sürekli Sorgulanıp İyileştirmeler Gerçekleştirilecektir.


Doğal Kaynakların Daha Verimli Kullanımı Sağlanacaktır.


Çalışanlarımızın Gıda Güvenliği, Sağlık Emniyet Ve Çevre Konusunda Yapacağı Öneriler Tizlikle Değerlendirilecek Ve Uygun Olduğuna Karar Verilenler Hemen Uygulamaya Konulacaktır.


Belirlenen Hedefler Doğrultusunda Performansımız İzlenecek Ve Kamuoyuna Düzenli Bilgi Akışı Sağlanacaktır.


Kalite, Gıda Sağlık, Emniyet Ve Çevre Konularında Tüm, Yasal Ve Mevzuat Şartlarına Uygun Ürün Ve Hizmet Sunumu Sağlanacaktır.